Läs hela krönikan här. Sigurd Allern är professor i journalistik vid Universitetet i Oslo, men har sedan år 2008 också varit anställd som gästprofessor och forskare vid JMK/Institutionen för mediestudier.