Forskningsetiska dilemman är temat för tre artiklar av journalisten och JMK-läraren Carin Mannberg-Zackari i Vetenskapsrådets nättidning Curie.