Nyhetssajter Foto: Svante Emanuelli © 2018
Nyhetssajter Foto: Svante Emanuelli © 2018


Medier: Vi har enats om ett nytt medieetiskt system | SvD 

Förslaget är tänkt att omfatta publiceringar på alla plattformar, något som tidigare inte varit fallet. Utgivarnas samtliga medlemmar, Publicistklubben och Journalistförbundet står bakom idén. Läs hela förslaget på SvD.se.

Avgående vd:n för Utgivarna, Nils Funcke, som även undervisar i journalistik vid Stockholms universitet, har varit med och utarbetat förslaget tillsammans med olika branschföreträdare.