I en DN-artikel om hedersrelaterat våld från 22 maj intervjuas Astrid Schlytter, docent i rättssociologi och knuten till den statliga utredningen om stärkt skydd vid tvångsäktenskap.

På frågan om det finns en svensk hederskultur säger hon bland annat: "Även vi i Sverige har haft en tradition där kontroll över kvinnans sexualitet har varit central. Men straffen har inte varit livshotande, de kunde handla om social utfrysning och i vissa fall tvångssterilisering. Rösträtten, yrkesarbete, utbildning och framför allt preventivmedel och aborträtt har tryckt tillbaka traditionella föreställningar."

Läs hela artikeln här