I höstas arbetade journaliststudenterna med lokaltidningsjournalistik på kursen Redaktionell produktion. Studenterna lanserade två förortstidningar – en för Nacka och en för Huddinge. Nu har den etablerade lokaltidningen NVP – Nacka Värmdö Posten – publicerat en av Nacka-artiklarna som producerades under kursen. Det är studenten Frida Jaretegs reportage om naturfoto i Nackareservatet. Reportaget finns att läsa på nvp.se.