I samband med 20-årsjubiléet av uppdragsutbildningen Kvinnligt ledarskap, hölls en konferens för kvinnliga mediechefer. Där delades också priset ut till årets medieamazon. Se ett videoklipp från konferensen här.