Undersökningen om barn och ungas synlighet i medier har utmynnat i nyhetssajen "Läget" som journaliststudenterna driver. Barn och unga syns inte i medier och det ska "Läget" ändra på.

”Bristen på representation för barn och unga i nyhetsmedia är ett demokratiskt problem, som inte heller blivit särskilt mycket bättre de senaste åren”, menar JMK-läraren och TV4-reportern Susanna Edling.

– Vi vill låta den här gruppen komma till tals. Allt ska vara från deras perspektiv och alla artiklar och reportage ska vara skrivna för dem. Vi ska inte bara skriva om dem, utan de ska själva få komma till tals, säger Bella Bryngelson.

/ ur artikeln i Journalisten.

Läs hela artikeln här

Till nyhetssajten Läget här