Flera journaliststudenter vid JMK ligger bakom ett granskande reportage om ungas användning av adhd-medicin. Reportaget publicerades i Svenska Dagbladet (24/2) och finns att läsa här. Arbetet med granskningen inleddes på kursen Research och intervju.