[2012-05-22] Antalet artiklar som publiceras i open access har ökat med 30 procent om året sedan 2000. Allt fler statliga och privata forskningsfinansiärer i Sverige kräver att resultaten ska vara fritt tillgängliga på nätet.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2012-05-22-fri-publicering-allt-vanligare.html