Han understryker att vinklade nyheter eller nyheter som brister i sin källkritik inte nödvändigtvis är falska nyheter.
– Falska nyheter är renodlade påhittade nyheter för att ändra åsikter - oftast politiska åsikter - av propagandaskäl, säger Christian Christensen i Tidningen Curie senaste podcast-avsnitt.


Mer om källkritik och falska rykten

Professorns 6 bästa tips för snabb källkritik (ims.su.se, 26 jan. 2017)
Svårt förhindra spridning av falska sverigerykten (ims.su.se, 2 feb. 2017)
Filterbubblor och lögner (Vetandets värld, SR, 24 nov. 2016)