Försvarsminister Peter Hultqvist Foto: Sten-Åke Stenberg
Försvarsminister Peter Hultqvist val av pressekreterare ifrågasätts av medieforskaren Ester Pollack. Foto: Sten-Åke Stenberg
 

– Vi har skrivit en rapport om svängdörrarna mellan politiken, PR-branschen och näringslivet. Och de har varit väldigt öppna! Därför att Sverige har inte haft någon reglering kring det här. Först nu i somras fick vi en lag om karens och om ämnesrestriktion – att man inte får fortsätta med vissa frågor under en viss period, när man har varit statsråd eller statssekreterare, säger Ester Pollack och tillägger att politiska rådgivare eller pressekreterare ännu inte omfattas av den nya lagstiftningen. 

Hon är också förvånad över att ingen tidigare har reagerat över försvarsministerns val av pressekreterare. 

– Det som är så intressant i den här affären, det är att försvarsministern Peter Hultqvist inte verkar ha stött på några politiska problem när han valde en pressekreterare ur lobbyismen. Alltså en lobbyist som pressekreterare! Och för mig så säger det någonting om de här traditionellt väldigt starka nätverken mellan försvarsindustrin och försvarsdepartementet. Alltså nätverken mellan industri och politik. 

 

Hör intervjun med Ester Pollack (start 01:11:14, längd 6:04)


 

Tidigare artiklar

OPINION: "Öka karantänstiden för politiker som vill gå över till det privata"