I julnumret av tidningen Fokus står studenter från JMK bakom ett stort granskande reportage om takskottningsbranschen.