Den 8 mars offentliggjorde Utgivarna ett nytt förslag till hur ett framtida medieetiskt system skulle kunna stärkas och utvecklas. Nils Funcke – frilansjournalist, expert på yttrandefrihetsfrågor och lärare vid JMK – ligger bakom den rapport som det nya förslaget bygger på.

Mer information om detta: http://www.nilsfuncke.se/skiss-till-medieetiskt-system/