I Expressen från den 19 mars kommenterar Nils Funcke, journalistlärare vid JMK och expert på yttrandefrihetsfrågor, regeringens direktiv till den nya medieutredningen.