Nils Funcke – journalist, tidigare sekreterare i Yttrandefrihetskommittén och lärare vid JMK – skriver idag (18/9) på Expressen Debatt angående regeringens lagrådsremiss om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Läs debattartikeln här.