Nils Funcke, journalistlärare vid JMK och expert på yttrandefrihetsfrågor, skriver om presstödet och om åtgärder för att stärka yttrandefriheten. Publicerat på Expressen Debatt den 18 december.