Så skapade psykiatri, rättsväsende och medier en svensk seriemördare. Ester Pollack recenserar Hannes Råstams bok "Fallet Thomas Quick - Att skapa en seriemördare" i tidskriften Respons oktobernummer (nr 5).