"Det är tydligt att den svenska regeringens presspolitik med sitt förbud mot ”grymhetspropaganda” fick konsekvenser. Svensk press som rapporterade om nazityska övergrepp och den systematiska förföljelsen av judarna fick utstå repressalier. Den nyhetsförmedling som hade kunnat ge allmänheten bättre kunskap om vad som försiggick i det Tredje riket kvästes." Det skriver Ester Pollack, docent i journalistik vid IMS, i en understreckare (SvD, 27/1) om Förintelsen och vad svenska tidningar skrev. Läs artikeln på SvD.se.