Läs hela intervjun här och mer om konferensen Producing Image Activism after the Arab uprisings vid Stockholms universitet.