– De här kända personerna associeras med en viss typ av värderingar och känslor som man gärna vill ska smitta av sig på produkten.

– Å ena sidan kan man se det som att det är ”empowering” att ställa upp i den här typen av sammanhang, att det handlar om frigörelse. Å andra sidan skulle det kunna vara en sorts bakslag där man bara skapar nya självdisciplinerande objekt genom att flytta fokus tillbaka till den egna kroppen.

Det säger Anja Hirdman, medieforskare vid JMK, till Dagens Nyheter (9/12) i en artikel om reklamkampanjer och feministiska värderingar. Läs artikeln på DN.se.