Foto: UR Play
Foto: UR Play


– Vi vet ännu inte om förskjutningen blir bestående. Och vi vet ännu inte om den förskjutning vi sett i svensk journalistik om romer kommer att sprida sig utanför de mainstream-tidningar vi har undersökt och förändra samtalet om Europas sannolikt mest förtryckta folkgrupp, skriver de i Dagens Nyheter

I sin studie av medierapportering om romer i Aftonbladet och Dagens Nyheter som inleds 1995 noterar Ester Pollack och Anna Roosvall, Institutionen för mediestudier, att det fram till och med 2009 endast skrevs omkring tio texter årligen om romer. I studiens sista undersökningsperiod 2010–2014 ökade rapporteringen kraftigt. Det tros till stor del bero på att romer som tigger i Sverige uppmärksammas samt DN:s avslöjande av Skånepolisens olagliga romregister. 

– Vår studie antyder en mindre stereotyp mediebild av romer i svenska medier. Men fortfarande finns kunskapsbrister på redaktionerna som gör att myter om romer kan slinka igenom och det finns få romer på redaktionerna som kan vittna ur egen erfarenhet om deras situation. Här har svenska medier arbete att göra, säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för mediestudier i ett pressmeddelande.

Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men studien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp brott och romer – men då inte påståenden om romers eventuella brottslighet, utan det handlar till helt dominerande del om brott mot romer. Begreppet zigenare är också så gott som försvunnet i slutet av undersökningsperioden.

Ester Pollack och Anna Roosvall är båda knutna till Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Deras studie "Rom-register och brott på topp. Rapportering om romer i Dagens Nyheter och Aftonbladet 1995-2014" publicerades nyligen i Institutet för mediestudiers antologi "Mediebilden av romer". 
Svante Emanuelli

Fler pressklipp

Mediebilden av romer under förändring (ims.su.se)
Mediebilden av romer under förändring (pressmeddelandet)
Romer i medierna, hur har debatten förändrats (UR Play, Bokmässan Göteborg 2015)


Fotnot: Institutet för mediestudier, fd Sim(o), bör ej förväxlas med universitetsinstitutionen med liknande namn.