Foto: Okänd
Miyase Christensen Foto: Okänd

–Den vetenskapliga nyheten inordnas i en medielogik som premierar dramatiska händelser framför fördjupande diskussion, skriver forskarna på DN Kultur (20151026).

De uttrycker oro över att mediernas rapportering kan bidra till en skev bild av verkligheten och etablerade vetenskapliga sanningar inom klimatforskningen. 

–En numera ganska känd utmaning är att rapportering kring vetenskaplig kunskap inte nödvändigtvis ger en rättvisande bild av kunskapsläget i vetenskapen.

Miyase Christensen och Nina Wormbs ser en risk för att medierna kan missa viktiga men långsamma skeenden i sin snabba nyhetsrapportering. 

Ett större problem är förmodligen att händelserapporteringen tar fokus från det som inte låter sig dramatiseras. Dramatiseringen i sig tycks nästan förutsätta en hög hastighet, det snabba, omedelbara. Men den osynliga klimatförändringen följer en annan, långsammare logik. Detsamma gäller dess konsekvenser, som också de, genom att de är långsamma, blir osynliga.

Forskarna avslutar sin artikel i förhoppningen om att mediebevakningen av den globala uppvärmningen ska kunna breddas och fördjupas på sikt för att ge en ökad förståelse för de klimatförändringar som fortsatt pågår i det tysta. 
Svante Emanuelli