Hynek Pallas frågade sig nyligen om den europeiska medkänslan verkligen dominerar över skepsis när det gäller romer. I debattartikeln Svenska medkänslan är unik (22 okt 2015) skriver han att "Den nya antologin om mediebilder blandar olyckligt ihop Sverige och Europa". I sitt genmäle Hur unik är den svenska medkänslan? (28 okt 2015) hävdar Pollack, Roosvall och Truedsson att de uttolkats felaktigt.

–Det viktigaste med studien är att den påminner om att mediebilderna av romer, migration och flyktingar kan förändras, någon gång till det bättre. Medierapporteringen inverkar också på opinionsströmningarna. Som exempel nämnde vi den våg av medmänsklighet och solidaritet som efter flyktingtragedierna i Medelhavet under augusti och september växte fram i flera europeiska länder. Den främlingsfientliga retoriken existerar parallellt, men blev för en stund mindre förhärskande, skriver de.

De medger att ”blott Sverige svenska krusbär har”, men är övertygade om att humanism och medmänsklighet inte är ett unikt svenskt fenomen och uttrycker oro över den "dystra och farliga utvecklingen av terror och antihumanism".