Professor Anna Roosvall Foto: Svante Emanuelli © 2017
Professor Anna Roosvall Foto: Svante Emanuelli © 2017


DN: ”Fokus på politiskt spel fördunklar klimatjournalistiken” (10 okt. 2018)

 

Läs mer

Medierna missar ofta själva klimatfrågan när fokus hamnar på det politiska spelet (ims.su.se, 9 okt. 2018)