Ett förslag till gemensam datalag för alla EU:s medlemsstater behandlas just nu inom unionen. Nils Funcke – expert på yttrandefrihetsfrågor och lärare vid JMK – är en av tre journalister som i en debattartikel i Dagens Nyheter varnar för lagförslagets konsekvenser. Om förslaget går igenom hotas den grundlagsskyddade svenska öppenheten, menar författarna.