Helena Hägglund Foto: Privat

Helena Hägglund Foto: Privat


Läs mer: "Artiklar om Brå-rapporten sprider dolda antaganden"

"Sättet publiceringarna gör detta på är genom att etablera antagandet att det finns en rimlig koppling mellan flyktingar och sexualbrott, för att sedan skapa en nyhet (som i sig innebär något nytt och avvikande) om en rapport som visar att så inte är fallet, just här och nu", skriver Helena Hägglund och tillägger:

"Detta är vad som i studier av mediediskurser brukar kallas för dolda antaganden, det vill säga en texts underliggande mening som inte skrivs ut. Det implicita antagandet här är alltså att flyktingar generellt är sexualbrottslingar".

 

Brås senaste studier

Läs mer: Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017.

Läs även: Förtydligande kring två av Brås nyligen publicerade studier

 

Mer om Helena Hägglund

Innan Helena Hägglund inledde sin doktorandanställning vid Institutionen för mediestudier hade hon i flera år arbetat som journalist. Mellan 2011-2015 arbetade hon som stringer, frilansjournalist och fotograf med bas i Egypten. Hennes forskningsintressen omfattar medier och migration, sociala rättvisesaktivism, proteströrelser och nya medieteknologier. I sin avhandling undersöker hon mediepraktiker bland marginaliserade aktörer inom den sociala rättviserörelsen.