Mai Zetterling under inspelningen av Nattlek. Foto: David Hughes © 1966 SFI
Mai Zetterling under inspelningen av Nattlek. Foto: David Hughes © 1966 SFI


- Syftet med symposiet Making the invisible visible är att diskutera hur forskningen kan bidra till att synliggöra marginaliserade kvinnliga filmarbetare, från filmens början till våra dagar. Fokus ligger på kvinnor som arbetat bakom kameran som regissörer, fotografer, klippare, producenter och manusförfattare, säger Ingrid Stigsdotter, forskare och projektassistent vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hon är en av forskarna i projektet samt är med och arrangerar symposiet i samarbete med Svenska Filminstitutet.

Två internationellt framstående forskare, professor Jane Gaines, Columbia University och professor Christine Gledhill, tidigare Staffordshire University och New York University, kommer att medverka som huvudtalare vid symposiet.

Se professor Jane Gaines inledande tal


Introduction and keynote speech by Prof. Jane Gaines, Columbia University from JMK Stockholm University on Vimeo.

Symposiet är ett led i det kulturella jämställdhetsprojekt som Svenska Filminstitutet lanserade i Cannes 2013, Nordic Women in Film. Stockholms universitet bidrar med forskningskompetens till det gemensamma projektet. Professor Tytti Soilas, verksam vid Stockholms universitet, forskning om kvinnliga regissörer - bland annat Mai Zetterling - samt Ingrid Stigsdotters grundforskning om kvinnliga svenska biografägare från 1910-talet och framåt ingår i projektets forskningsdel som är under uppbyggnad.

 

- Vi håller på att bygga upp ett nätverk för forskning om nordiska kvinnliga filmarbetare och intresset för projektet är stort. Forskare från Sverige, Norge, Finland och Danmark ingår redan i nätverket, säger Ingrid Stigsdotter.

Satsningen Nordic Women in Film kommer att utmynna i en nordisk webbsajt med lansering under nästa år.
Svante Emanuelli
 

 

Statistik om kvinnor i filmindustrin
• Mer än 1000 filmer har tävlat om Guldpalmen i Cannes de senaste 50 åren – 54 av dem har varit regisserade av kvinnor. En av dem har vunnit, och det var 20 år sedan.
• Fyra personer av de över 400 som nominerats till en Oscar för bästa regi har varit kvinnor. En av dem har vunnit.
• 16 % av alla europeiska filmer 2003-2012 (totalt 9000 produktioner) var regisserade av kvinnor.
• I Sverige har kvinnor regisserat ca 10 % av alla långfilmer de senaste 50 åren, de allra flesta från de senaste decennierna. Åtta kvinnor har vunnit Guldbagge för bästa regi de senaste 50 åren, fem av dem det senaste decenniet. Bland producenter och manusförfattare är andelen kvinnor något större, men inte heller i dessa yrkeskategorier är branschen jämställd. Även bland filmfotografer och klippare är kvinnor i minoritet. Läs mer om SFI:s utspel för jämställdheten i Cannes 2013.

Läs hela pressmeddelandet på Mynewsdesk