Anja Hirdman Foto: Anna-Karin Landin © 2016 Stockholms universitet
Anja Hirdman Foto: Anna-Karin Landin © 2016 Stockholms universitet


Anja Hirdman är en av universitetets nyblivna professorer som anställts och befordrats av rektor Astrid Söderbergh Widding.