Anna Brismar
Anna Brismar

MFS är ett resestipendium som studenter på kandidat- eller masternivå kan söka för att resa till ett utvecklingsland och samla material till sitt examensarbete.

Fokus på examensarbetet ska vara utveckling och man ska vara minst åtta veckor i ett låginkomstland och bedriva fältstudier där. 

IMS har sedan tio år tillbaka erbjudit sina studenter att söka MFS-stipendium och 26 studenter har varit i hela världen och skrivit examensarbeten. 

– Nu vill vi att fler blir intresserade och inspirerade! I början av höstterminen utlyser vi årets stipendier, säger Birgitta Fiedler som är MFS-handläggare på Institutionen för mediestudier och den som står bakom inspirationsdagen den 19:e maj. 

– MFS-dagen är ett tillfälle att fördjupa IMS ämnesområden i ett globalt perspektiv med fokus på utvecklingsfrågor. Med våra inbjudna gästers hjälp ska vi inspireras att vidga våra vyer och se de möjligheter vi har att använda våra ämneskunskaper ute på fältet, i nya miljöer och kulturer, säger Birgitta Fiedler. 

Gästföreläsare på temadagen är Anna Brismar, som är hållbarhetskonsult inom mode- och textilindustrin.

– Hon kommer att hålla en spännande föreläsning om hållbarhetsfrågor inom mode- och textilindustrin, ett ämne som är högaktuellt och kan studeras ut många olika perspektiv, säger Birgitta Fiedler. 

Mer info om evenemanget finns här.