Foto: Birgit Korber Mostphotos
Foto: Birgit Korber Mostphotos


Ställföreträdande prefekt Ester Pollack inledde minnesstunden i JMK med ett kort anförande.