View of earth with political borders Photo: Enrico Lapponi Mostphotos 2014
Foto: Enrico Lapponi, Mostphotos © 2014


Under de senaste decennierna har världen blivit allt mer globaliserad. Ritter argumenterar för att denna utveckling har varit inspirerad av en kosmopolitisk ideologi som utgår ifrån att nationella och kulturella särdrag kommer att tappa betydelse i takt med historiens gång. Under de senaste åren har dock en nationalistisk våg i världspolitiken gjort att det finns goda skäl att ifrågasätta det kosmopolitiska perspektivet, menar Ritter.


Läs hela artikeln

The Poverty of Cosmopolitan Historicism (Quillette Magazine, Nov. 17, 2017).