Sociolog listar Sveriges 8 viktigaste medieforskare
Foto: Monika Djerf Pierre, Mats Ekström, Jesper Strömbäck och Bengt Johansson av Johan Wingborg; Christian Christensen av Fredrik Martenson; Göran Bolin av Clouds & Concerts.


Läs mer: Self-Reflections with Johan Lindell: Mirroring the Swedish Media Research Field

Istället för att studera mediepubliken, medieproduktionen eller mediestrukturen har uppsalaforskaren Johan Lindell valt att studera medieforskarna själva. 

– Som medie- och/eller kultursociolog kunde jag inte hålla fingrarna borta från mitt eget forskningsfält. Jag har använt mig av samma forskningsverktyg som vanligtvis används för att förstå kulturproduktion, till att istället förstå mig på medieforskare. Artikeln är en "science of science" – som jag genomfört för att utforska uppdelningen mellan och hierarkier i det svenska medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet, säger Johan Lindell i en intervju med Johannes Bjerling, redaktör för Nordicom Review, som publicerades i torsdags på forskarplattformen för nordisk medieforskning, NordMedia Network.


Här är hela listan över de mest inflytelserika forskarna inom det svenska medieforskarsamhället:
 

Kulturstudier/Journalistikforskning

Göran Bolin, Södertörns högskola 
Monica Djerf-Pierre, Göteborgs universitet
Christian Christensen, Stockholms universitet 
 

"The balanced elite"

André Jansson, Karlstads universitet  
Mats Ekström, Göteborgs universitet
 

Politisk kommunikation 

Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet
Bengt Johansson, Göteborgs universitet 
Lars Nord, Mittuniversitetet

 

Läs mer: Establishment versus Newcomers, Critical versus Administrative?