Och fortsätter: 
–Ingen tar frågan om statsberoendet och därmed mediestödets förenlighet med grundlagen på allvar. Utredaren Anette Novak vill stärka den offentliga styrningen av stödet genom att den som sprider lågintensivt hat inte ska få del av stödet. Det är svårbegripligt att t.ex. Tidningsutgivarna inte reagerar utan istället talar om ett ökat oberoende från staten. 

Läs hela krönikan: Spela inte roulette med yttrandefriheten (Expressen Kultur, 7 nov 2016).