Från Norrmalmstorgsdramat till Oscarsgalan. Foto: © 2018 Mostphotos/John Farrell © A.M.P.A.S.
Bild t.v. Byggnaden där Norrmalmstorgsdramat utspelade sig för många år sedan. Foto: Gamma-Man © 2018 Mostphotos/Bild t.h. Skådespelerskan Charlize Theron anländer till Oscarsgalan i Hollywood, CA Sönday den 24 februari 2019. Foto: John Farrell © A.M.P.A.S.


Journalistikprofessor Ester Pollack berättade om hur en av Sveriges mest kända kriminella började på Journalisthögskolan som intern 1979. Mannen som gjort sig känd som en av gisslantagarna i Norrmalmstorgsdramat blev klar med sina studier fyra år senare.

– 1983 lyckas han efter diverse fängelsevistelser ta examen på vår institution. Karriärinriktningen mot narkotika och som en sorts brottslighetens celebritet förblir dock densamma. Kanske är han en våra mest kända alumner? sade Ester Pollack. 

Och tillade:

– Längre fram i tiden kommer medieforskare att analysera dramat ur tv-historiska, ur brottssociologiska, ur visuella och ur feministiska perspektiv. Kriminologer fördjupar sig i Stockholmssyndromet, gisslans bindning till kidnapparna.

Det som en gång var Journalisthögskolan blev så småningom Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK. 2012 slogs Institutionen för filmvetenskap, Centrum för modevetenskap och JMK ihop och fick namnet Institutionen för mediestudier, IMS.

– Idag är vi närmare 100 personer och drygt 1600 studenter som finns i två olika hus: Garnisonen, symboliskt placerat mittemot TV och radio, och Filmhuset på Gärdet, sade Ester Pollack som påpekade att institutionen förändrats i takt med samhällsutvecklingen. 

– Av alla institutionens professorer är idag en knapp tredjedel män, två tredjedelar kvinnor. Annat var det förr: under 1990-talet fanns inte en enda kvinnlig professor på dåvarande JMK och inte heller på film! Astrid Söderbergh Widding (red. anm. universitetsrektor och professor i filmvetenskap) bryter trenden år 2000.

Maaret Koskinen, professor emeritus i filmvetenskap, berättade om filmvetenskapens utveckling som ämne. 

– Filmvetenskap är ett ungt ämne 1963, samma år som Harry Scheins s.k. Filmreform genomfördes, kunde man för första gången läsa en filmkurs vid Stockholms universitet, då vid Institutionen för teaterhistoria. Men det var först 1970 som ämnet filmvetenskap fick sin första professur, sade Maaret Koskinen. 

Hon beskrev sedan hur filmvetenskapen slagit in på en annan väg, efter att inledningsvis ha haft en historisk-estetisk inriktning. Idag kan filmvetenskapen numera sammanfattas under samlingsbeteckningen "Rörliga bilder i förvandling", sade Maaret Koskinen.

Och förtydligade:   

– Det vill säga studiet av bildkulturer från tiden före filmens genombrott: allt från till exempel laterna magican till dagens olika digitala bildskärmar. 

När Hollywoodfilmen "The Stockholm Syndrome" släpptes förra året såg Maaret Koskinen hur det uppstod en tydlig koppling mellan filmvetenskapen och gisslandramat vid Norrmalmstorg. Och Oscarsgalan tycktes utgöra en minsta gemensam nämnare för flera av IMS discipliner. 

– I ett event som Oscarsgalan kan man verkligen se hur mode, medier och film samverkar, avslutade Maaret Koskinen.

Svante Emanuelli