Forskaren Amanda Lagerkvist vid Institutionen för mediestudier (IMS) har tillsammans med sin medsökande forskarkollega Michael Westerlund tilldelats ett forskningsanslag för perioden 2015-2017. Amanda Lagerkvist har därmed fått mer finansiellt stöd till sitt forskningsprojekt ”Existential Terrains: Memory and Meaning in Cultures of Connectivity” som handlar om existentiella frågor i den uppkopplade världen. Michael Westerlunds studie ”Speaking the Unspeakable: Digital Publicness of Bereavement”, kretsar kring internet, suicid, sorg och minnesarbete.

Därigenom har forskningsprogrammet ”Existential Terrains” fått ytterligare 4 496 000 kronor – nu från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Amanda Lagerkvist har tidigare tilldelats fem miljoner kronor till det övergripande forskningsprojektet för perioden 2014-2018 inom ramen för karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows som inrättats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Svante Emanuelli

Läs mer om forskningsprogrammet på: http://et.ims.su.se