Montage: Maria Nilsson och kvinnlig student. Foto: Niklas Björling/Lightfield © Mostphotos
"Den senaste tiden har jag också funderat mycket på visualiseringar av tillvaron under covid-19-krisen. Det skulle vara intressant att titta närmare på", säger Maria Nilsson, docent i journalistik vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling/Lightfield © Mostphotos


PUBLICERAD: 29 april 2020

Läs mer: TTs bildchef om trängselbilder: ”Inte en fråga i Sverige”

– Jag hade planerat att utföra arkivstudier till ett projekt, så det har jag skjutit upp. Jag hade också planerat att resa till konferenser, men de har ställts in. Men jag sitter också och skriver och planerar just nu, och de bitarna påverkas inte, säger Maria Nilsson, nybliven docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier, IMS.

Just nu skriver hon på ett kapitel om den svenska bildjournalistikens historia, som kommer att ingå i en antologi om fotografins historia.

– Min forskning fokuserar mycket på bildjournalistik och hur journalistiken visualiserar händelser och skeenden. Det är ett område som förändras väldigt snabbt så det behövs fler studier som uppdaterar kunskap, till exempel fler redaktionsstudier om beslutsprocesserna kring bildmaterial, ett område som jag har jobbat med tidigare och som jag vill följa upp med fler studier. Den senaste tiden har jag också funderat mycket på visualiseringar av tillvaron under covid-19-krisen. Det skulle vara intressant att titta närmare på.

Läs mer: Så kan du studera, undervisa och arbeta på distans

Hon tror att arbetssätten för forskare kommer att förändras framöver.

– Jag tror att det kommer att bli färre fysiska konferenser och personliga möten, i alla fall den närmaste tiden.  Men en sådan omställning till mindre resande var redan på gång på IMS (Institutionen för mediestudier) och SU (Stockholms universitet) på grund av klimatfrågan.

Förutom forskarrollen axlar Maria Nilsson även rollen som studierektor i journalistik.

– Studenterna och lärarna har gjort ett fantastiskt jobb med att ställa om till distansundervisning utan tid att planera för det. Vissa kursmoment har gjorts om eller utgått, men jag tycker att lärarna har varit väldigt kreativa med att använda de digitala verktyg som finns. Vissa moment fungerar dessutom utmärkt på distans på journalistikkurser, precis som i nyhetsbevakning — till exempel med internationella intervjuer som ju nyhetsmedierna själva ofta gör via skype. 

Som ett exempel på detta lyfter hon fram kursen i nyhetsjournalistik som leds av journalistikläraren och tv-journalisten Susanna Edling. Där producerar studenterna nyheter riktade till ungdomar på sajten Läget JMK.

– Där finns det mycket aktuell egen rapportering om corona, men också mycket annat läsvärt. Covid-19-krisen är en exceptionell tid när det blir tydligt att journalistiken har en mycket viktig samhällsfunktion. Det tror jag är en viktig insikt som studenterna som går utbildningen just nu kommer att ta med sig i karriären  som journalister, säger Maria Nilsson.    

Men det finns också stora utmaningar för studenter och lärare vid övergången till distansundervisning.

– En utmaning är att skapa en gruppsamhörighet och att behålla den personliga studiemotivationen. Det är inte en aspekt av pedagogiken och undervisningen, utan snarare av att distansundervisning kräver eget initiativ, och det kan vara svårare när en inte finns i ett socialt sammanhang som klassrummet.

Parallellt med att coronapandemin nådde Sverige ökade också andelen sökande till universitet och högskolor.  

– Söktrycket har definitivt ökat. Vi har många sökande till kandidatutbildningen i journalistik, och många förstahandssökande. Vi har också många sökande till masterutbildningen i journalistikstudier, en teoretisk, forskningsförberedande utbildning som vi ser fram emot att dra gång i höst. Och vår fristående kurs om vetenskapsjournalistik har väldigt många sökande till hösten; kanske har intresset för vetenskap, forskning och journalistik ökat på grund av den pågående krisen.

Läs mer: Institutionen för mediestudier går över till distansundervisning

Den 1 april befordrades Maria Nilsson till docent i journalistik.

– Det är fantastiskt roligt. Det är ju en befordran, så det har stor betydelse både på ett professionellt och på ett personligt plan, säger hon och tillägger att docenttiteln troligtvis också kommer att ge henne nya möjligheter som forskare. 

Svante Emanuelli


Mer om Maria Nilsson

Docent och studierektor i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Internationell erfarenhet av forskning, undervisning och redaktionellt arbete som skrivande journalist. 
Disputerade 2003 vid University of Iowa, USA, med en avhandling om bildjournalistikens villkor i 1970-talets Spanien under övergången från Francos diktatur till demokrati.
Andra forskningsprojekt omfattar bl.a. Kartläggning av nyhetsbilden i svensk dagspress 1995-2013 samt Bildjournalistik och redaktionella processer.
Bildvalen från Drottninggatan var hänsynsfulla (25 juni 2019, Journalisten)
Så skildrade pressen terrorattacken visuellt (19 juni 2019, IMS hemsida)