Filmforskarna och författarna Marina Dahlquist och Joel Frykholm. Foto: Privat
Filmforskarna och författarna Marina Dahlquist och Joel Frykholm. Foto: Privat


PUBLICERAD: 19 februari 2020
UPPDATERAD: 1 december 2020

– Redan från filmmediets tidiga år fanns en stark tilltro till den rörliga bildens pedagogiska kraft, och allt sedan dess är också mediets historia kantad av allehanda försök att i olika situationer och sammanhang använda film som ett redskap för undervisning och utbildning, säger Marina Dahlquist, professor vid Enheten för filmvetenskap, Institutionen för mediestudier.

I den nya antologin kartlägger forskarkollegorna Marina Dahlquist och Joel Frykholm hur övertygelsen om filmens pedagogiska potential omvandlades från idé till verklighet och hur detta mynnade ut i framväxten av ett eget, självständigt kulturellt fält – annorlunda uttryckt hur utbildningsfilm blev en egen institution, med sina egna typiska filmgenrer, sin egen filmtekniska standard, sin egen infrastruktur och sina egna mänskliga och organisatoriska nätverk vid sidan av den kommersiella filmindustrin.

– Ett övergripande syfte med boken är att genom fördjupad forskning kring utbildningsfilmens historia vidga den filmhistoriska horisonten bortom konventionella perspektiv på film som underhållning, konst och handelsvara och härmed återupptäcka ett förflutet präglat av avsevärt större mångfald än vad den gängse historieskrivningen ofta givit vid handen, säger Joel Frykholm, även han forskare vid Enheten för filmvetenskap.

Filmvisning 1918 i Frankrike som ett led i en tuberkuloskampanj. Foto: Rockefeller Archive Center
Filmvisning i Montfort, Ille-et-Vilaine, Frankrike, år 1918, som en del av International Health Boards franska tuberkuloskampanj. Publicerat med tillstånd från Rockefeller Archive Center.The Institutionalization of Educational Cinema

Bokens 10 fallstudier bygger på ny forskning av internationellt framstående forskare på området. Fokus är tidsmässigt 1910- och 1920-talen och geografiskt Nordamerika och Europa.

Läs mer om Marina Dahlquist och Joel Frykholms forskning.