Bild: Malou Holm
Bild: Malou Holm


Vår planet anses ha gått in i en ny fas – Antropocen – en ny tidsålder som kännetecknas av att människan påverkar jordens klimat, vatten och ekosystem för att kunna uppnå utveckling och ekonomisk tillväxt. I detta samarbetsprojekt samverkar forskare och dramatiker för att titta närmare på frågor som är livsavgörande för jordens framtid. 

– Vatten blev vårt  tema. Vi inspirerade varandra med egna och andras texter kring ämnet, från forskningen, journalistiken och litteraturen, säger Anna Roosvall.

Och fortsätter:

– Vi fastnade tidigt för Leonardo da Vincis vattenstudier som finns samlade i en av hans notböcker. I Da Vincis skrivande och person möts vetenskapen och konsten, precis som de gör i projektet Människans scen.  Vattenfrågan är ett nyckeltema bland de akuta klimatförändringar som redan är här, och bland de som står för dörren: höjda havsnivåer, översvämningar, smältande isar, töande permafrost, torka och hotad tillgång på färskvatten.

Med Da Vincis noteringar från 1400- och 1500-talet som utgångspunkt valde forskarna i gruppen ett antal texter från sina respektive specialområden som hade kopplingar till vatten. Texterna är hämtade från eller handlar om olika samhällssfärer, som politiken, religionen, journalistiken och civilsamhället, och ger röst åt olika personer och instutitioner – som aktivisten från ett av Amazonas många ursprungsfolk, FN-rapporter, miljöforskare, påven och skilda pressröster.

Grundtanken blev att skapa ett slags körverk. På scenen medverkade bland annat skådespelarna Rolf Skoglund som Leonardo och Rasmus Luthander som assistenten vars text och dialog tog sin utgångspunkt i Da Vincis texter. I denna del av Antropocen – människans scen deltog utöver Anna Roosvall även forskarna Kevin Noone, Stockholms universitet, Nina Weitz, SEI (Stockholm Environment Institute) samt regissören Karl Dunér.

Hela projektet utgör ett samarbete mellan Dramaten och SEI, Riksteatern och Stockholms universitet med stöd från Svenska PostkodLotteriet, under ledning av dramatikerna Gertrud Larsson och Özz Nûjen samt regissörerna Karl Dunér, Rebecca Forsberg och Natalie Ringler. Anna Roosvall är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för mediestudier, IMS, och forskar bland annat om medier, ursprungsfolk och klimaträttvisa. 
 

Mer om Antropocen

Mer om uppsättningen (Dramaten.se)
Unikt samarbete mellan miljöforskning och teater (Dramaten.se, pressmeddelande 17 nov 2015)
Medieforskare deltar i nytt projekt vid Dramaten (ims.su.se, 23 april 2015)
Dramatik och miljöforskning i nytt projekt på Dramaten, (sei-international.org, 23 april 2015)
VIDEO: Människans scen - Anna Roosvall (YouTube, 9 juni 2015)