Indiens huvudstad New Delhi. GENREBILD. Foto: SavvaPanf Photo © 2018 Mostphotos.
IAWRT-medlemmarnas rapport pekade på stora brister i arbetsmiljön för kvinnliga anställda i ett public service-företag i Indiens huvudstad New Delhi. Bland annat saknades det toaletter för de kvinnliga medarbetarna. GENREBILD. Foto: SavvaPanf Photo © 2018 Mostphotos.


PUBLICERAD: 11 april 2019

Läs mer: I Indien är toaletter en (mestadels) allvarlig fråga [på engelska]
 

I en ny handbok för jämställdhet i mediebranschen som Greta Gober skrivit på uppdrag av organisationen IAWRT, i vilken hon själv sitter i styrelsen, ger hon exempel som beskriver den verklighet som kvinnor i den indiska och afrikanska mediebranschen möter i sin vardag:

– Sexuella trakasserier, bristande arbetsmiljö, stora löneskillnader, inga karriärmöjligheter, mycket frilansjobb, ingen mammaledighet, säger Greta Gober och tillägger att:

– I Indien fanns det till exempel inga toaletter för kvinnor som jobbar inom public service-tv. Och i Uganda var personalomsättningen hög, med många kvinnor som lämnade journalistyrket efter bara några års anställning.

Greta Gober Foto: Pawel Manka © 2018
"Näthatarna angriper ofta kvinnor för deras utseende och hotar dem med sexuellt våld". Greta Gober, postdoktor i journalistik vid Stockholms universitet, som skrivit en handbok om jämställdhetsarbete i mediebranschen, berättar för IMS om hur nättrakasserier ofta drabbar kvinnor på ett annat sätt än män. Foto: Pawel Manka © 2018


Läs mer: Indiens kvinnor vill ha en toalettrevolution (på engelska)

Andelen kvinnor i ledande positioner i mediebranschen i de fem länder som Greta Gober undersökte, ligger på samma nivå som andra länder sett ur ett internationellt perspektiv. Enligt statistik som Nordicom sammanställt domineras de 100 största medieföretagens ledningar av män. 30 företag har inga kvinnor alls i sitt översta ledarskikt. Detta enligt siffror från 2017.

Samtidigt ökar trakasserierna på nätet generellt sett.

– Andelen fall av nättrakasserier mot manliga och kvinnliga journalister är mer eller mindre på samma nivå. Men sättet på och intensiteten av de nättrakasserier som kvinnor utsätts för är annorlunda, säger Greta Gober.

Read this article in English

Hon förklarar att män oftast attackeras för det de skriver, medan kvinnor vanligtvis angrips för sitt utseende och får motta hot om sexuellt våld.

Greta Gober tillägger att:

– Även män kan få hot om sexuellt våld, men det riktas då för det mesta mot mannens kvinnliga släktingar, säger hon.

Enligt Greta Gober var det var först vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 som mediebranschens nyckelroll underströks, som ett första led i arbetet för att uppnå större jämställdhet inom alla samhällssektorer.  
Svante Emanuelli
 

Den här artikeln har korrigerats för att visa att Greta Gober skrev sin handbok baserat på IAWRT-medlemmarnas erfarenheter av att arbeta med jämställdhetsfrågor i mediesektorn i Indien, Uganda, Tanzania, Kenya och Sydafrika. Publicerades första gången den 8 april. Återpublicerades i uppdaterad version den 11 april 2019.

 


Mer om Greta Gober

Hate campaigns – what you should do (Finlands Journalistförbund).
Imbalance and Glass Ceilings Gendered aspects of the media landscape in the V4 reveal inequality is rife (Visegrad Insight, 22 dec. 2017). 
Handbook on working towards gender equality in the media (IAWRT, 2019). 
I oktober 2018 började Greta Gober sin anställning som postdoktor i journalistik vid JMK:s ledande forskningsmiljö inom Global Media Studies och Politics of Mediated Communication vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Just nu forskar hon om organisationers bemötande av nättrakasserier mot kvinnliga journalister i Sverige. Läs mer om hennes forskning.
Greta Gober sitter i styrelsen för International Association of Women in Radio and Television, IAWRT, och är medlem av Global Alliance on Media and Gender, GAMAG.