Övergiven gummibåt och flytvästar på ön Kos, Grekland. Foto: Berkut © Mostphotos. Arkivbild.
"Det gick ganska snabbt under 2015 då bilden av Sverige som solidaritetsland förändrades, i och med att gränsen mer eller mindre stängdes ned i november samma år", säger Mattias Ekman som noterat hur både debattklimatet och flyktingpolitiken i Sverige övergick till en mer restriktiv inställning. Arkivbild. Grekland, ön Kos. Foto: Berkut © Mostphotos


PUBLICERAT: 15 april 2021

Läs mer: Nytt specialnummer understryker samband mellan ett råare samtalsklimat, rasism och populism


Medieforskaren Mattias Ekman förklarar att internet och de sociala medieplattformarna skapat en arena, där högerpopulistiska och rasistiska idéer blivit allt mer rumsrena. Samtidigt förskjuts gränserna också i mer traditionella mediesammanhang. 

– Främlingsfientliga och rasistiska element normaliseras av ”respektabla” aktörer i offentligheten. Här handlar det framförallt om etablerandet av mer subtila och implicita yttranden och tankefigurer torgförda av folkvalda politiker och av ledarskribenter i dagstidningar. I en kvalitativ analys av ledarartiklar i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten framträder yttranden och tankefigurer som är förbundna med en samtida högerpopulism, säger Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för mediestudier, som undersökt detta i en studie tillsammans med professor Michal Krzyzanowski vid Uppsala universitet.

Ni beskriver hur den liberala demokratin genomgår en kris samtidigt som etnonationalism och högerpopulism vuxit sig starkare i omvärlden. Vad beror denna kris på?

– Det beror på en rad samverkande faktorer. Mycket handlar om att förtroendet för den liberala demokratin eroderat på en del håll i Centraleuropa. Förtroendet för samhällsinstitutioner är lägre hos vissa grupper. Skiljelinjerna mellan etablerade vänster- och högerpartier har suddats ut, säger Ekman.

Och tillägger att:

– I Ungern och Polen har den liberala demokratin monterats ned. Så det är väl ett tecken på att den är i kris. Forskningens frihet från politisk styrning och journalistikens oberoende är i fara.
 

Mer om specialnumret
Mattias Ekman och Christian Christensen, Stockholms universitet, är tillsammans med Uppsalaforskarna Michal Krzyzanowski, Per-Erik Nilsson och Mattias Gardell gästredaktörer för ett specialnummer med titeln Uncivility, Racism, and Populism: Discourses and Interactive Practices in Anti-& Post-Democratic Communication i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review.
Förutom Mattias Ekmans och Michal Krzyzanowski artikel ingår bidrag av Per-Erik Nilsson, Mattias Gardell och forskarna Tina Askanius, Birgitte P. Haanshuus, Karoline Andrea Ihlebæk, Salla Tuomola, Dayei Oh, Suzanne Elayan, Martin Sykora, John Downey och Carlo Ruzza.
Numret innehåller dagsaktuella forskningsresultat från Sverige, Finland, Norge, Irland, Frankrike och EU.