Kari Andén-Papadopoulos/Tahrir handy Foto: Privat/Okänd
Enligt Kari Andén-Papadopoulos är de bilder som lokala videoaktivister tagit under Syrienkonflikten en viktig garanti för att den historiska roll som proteströrelsen spelat inte ska glömmas bort. Foto: Privat/Okänd


PUBLICERAT: 9 oktober 2020

– Några av de videoaktivister vi intervjuat är kvar på marken. De lever under fruktansvärt hårda villkor. Många försöker bevara sina bildarkiv, men det är förenat med livsfara, säger Kari Andén-Papadopoulos som i en fältstudie intervjuat syriska videoaktivister och företrädare för mänskliga rättighetsorganisationer.

Det stora problemet är enligt henne att aktivisternas bildmaterial är utspritt bland olika individer, tekniska plattformar och organisationer i väst. Ett decennium av politiska strider finns dokumenterat, men det är oklart om det kommer att kunna bevaras för eftervärlden.


Läs mer: Bakgrund – så började den arabiska våren
 

– I Syrien och Egypten så har de här revolutionerna slagits ned brutalt, och de auktoritära regimerna har återfått sitt grepp, säger Kari Andén-Papadopoulos och tillägger att dessa bilder är en viktig garanti för att den historiska roll som proteströrelsen spelat inte förnekas eller glöms bort.

I en nypublicerade artikel i tidskriften International Journal of Communication beskriver hon framväxten av en bildekonomi där syriska videoaktivister utnyttjats som obetald arbetskraft av internationella mänskliga rättighetsorganisationer som dokumenterar krigsbrott och rapporterande utländska nyhetsmedier.

Enligt Kari Andén-Papadopoulos var det många västliga bedömare som överskattade den digitala teknologins och de tekniska plattformarnas betydelse för att kanalisera det folkliga missnöjet i regionen.

– Man utgick från att de var "befrielseteknologier" som gav aktivister och medborgare möjligheter som inte tidigare funnits - att kommunicera sitt budskap rätt ut i världen, och att arkivera sina bilder för framtiden.


Läs mer: Dokumentärfilmare: “Det kan ta flera generationer att genomföra en revolution”
 

Men när Facebook, Twitter och Youtube efter starka politiska påtryckningar började censurera bort våldsamt innehåll från extremist- och terrororganisationer från sina plattformar, så försvann samtidigt de lokala aktivisternas bilder från Syrienkonflikten.

– Modereringen har radikalt ökat, vilket lett till att hundratusentals konton från syriska videoaktivister tagits ned från Youtube, på grund av nya algoritmer. Algoritmerna kan inte se skillnad på våldsamt innehåll vid brott mot mänskliga rättigheter och terrorpropaganda.

Av Svante Emanuelli
 

Mer information
Kari Andén-Papadopoulos, Stockholms universitet, är gästredaktör för ett temanummer om bildaktivism efter de arabiska upproren i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Communication som publicerades den 22 september. Förutom hennes artikel ingår bidrag av forskarna Hagit Keysar, Minerva Stiftung, Museum für Naturkunde Berlin, Tyskland, Debby Farber, Ben-Gurion University of the Negev, Israel, Jeff Deutch, Syrian Archive, Tyskland, Kaya Bekhalam, Bauhaus University Weimar, och Knut Ebeling, Weißensee Academy of Art Berlin, Tyskland.
Läs mer om Kari Andén-Papadopoulos forskning.