Foto: Spårvägsmuséet © 2010
Foto: Spårvägsmuséet © 2010

- Det är både ett spännande och viktigt arbete som det akademiska rådet kommer syssla med. Det är av stor vikt att forskning inom RO:s intresseområde kommer näringslivet till godo, säger Sanna Wolk i ett pressmeddelande.

Rådets målsättning är att öka informationsutbytet mellan akademin och näringslivet, och det kommer främst att arbeta med tre områden – forskning, information och stöd till RO:s verksamhet. Rådet kommer initiera tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom RO:s intresseområden och ge stöd i frågor som berör konsumenters attityder i en snabbskiftande reklam- och medie­marknad. Genom att initiera forskningsprojekt som har koppling till Reklamombudsmannens verksamhet kom­mer frågan om etisk reklam diskuteras i skärningspunkten mellan näringsliv och akademi.