Ester Pollack och Sigurd Allern Foto: Fredrik Mårtenson
Ester Pollack och Sigurd Allern Foto: Fredrik Mårtenson


Läs även: Kurslitteraturprisets hederspris till bok om källkritik i dagens medielandskap 

–Vårt mål med boken är att stimulera intresset för ett mediekritiskt förhållningssätt, säger Ester Pollack.

Trots att dagens medielandskap erbjuder all tänkbar fakta ett knapptryck bort sprids falska nyheter, desinformation och propaganda snabbt och enkelt med hjälp av den nya digitala tekniken. Utvecklingen är en utmaning för journalistikens informationskvalitet och nyhetsmediernas roll som informationskälla, granskare och forum för samhällsdebatt.

Juryns motivering lyder:

”För en angelägen lärobok som tar sig an en klassisk fråga i ny kontext. Källkritik är grundläggande i akademiska studier och källkritikens principer om källors äkthet, trovärdighet och pålitlighet är aktuell för studenter inom alla ämnen, men särskilt viktig för blivande journalister och medievetare. Sigurd Allern och Ester Pollack beskriver med ett sällsynt engagemang och på ett problemorienterat sätt vad källkritik innebär och hur källkritiken utmanas i ett förändrat medielandskap.”

Nydanande och pedagogisk bok

I boken Källkritik! Journalistik i lögnens tid diskuterar författarna Sigurd Allern och Ester Pollack, källkritikens villkor, principer och betydelse. Boken är den första studie på svenska som systematiskt analyserar och diskuterar källkritik i relation till journalistikens och nyhetsmediernas uppgifter och utmaningar.

– Boken är nydanande. Den konkretiserar och aktualiserar de dilemman och problem som redaktioner såväl som enskilda journalister möter i sitt dagliga arbete, säger Stefan Persson, VD vid Studentlitteratur och ordförande för Kurslitteraturprisets jury.

Läs mer: Boken Källkritik! Journalistik i lögnens tid

Boken vänder sig i första hand till studerande och forskare inom ämnena journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, men också inom andra ämnen. De teman, begrepp och exempel som diskuteras i boken är nyttiga för alla som behöver värdera källors trovärdighet och sanningshalten i den information de möter genom nyhetsmedier, sociala medier och olika internetkällor.

Kurslitteraturprisets hederspris 2019

Kurslitteraturpriset är en utmärkelse till författare av ny kurslitteratur, och utdelas årligen sedan 2009 av Studentlitteratur. I år delas priset ut för elfte gången under högtidliga former på Berns i Stockholm den 4 september 2019. Prissumman för hederspriset uppgår till 50 000 kronor.