En akademi för alla Foto: Unsplash.com
En akademi för alla Foto: Unsplash.com


Symposiet är kostnadsfritt med vi behöver veta hur många som kommer för att kunna se till att alla får kaffe och bulle, m.m. OBS! Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder. Har du frågor kring det praktiska? Kontakta Kajsa Gustavsson; kajsa.gustavsson@sh.se

Program 13-13.40 Välkomna! Karriärvägar ur ett genusperspektiv: hur ser det ut i MKV-Sverige? Presentation av sammanställning genomförd av Madeleine Kleberg samt kort frågestund.

13.40-14.40: Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro Universitet: Rubrik: Genus och jämställdhet i akademin: Sverige ur nordiskt och europeiskt perspektiv

14.40-15.00 Fika

15.00-16.15: En historisk betraktelse av delar av MKV-fältets kvinnliga pionjärer Medverkande: Karin Becker, Ulla Carlsson, Madeleine Kleberg, Gunilla Jarlbro, Inger Lindstedt.

16.15-17.30: Medie- och kommunikationsvetenskapen idag: jämställdhet, jämlikhet och framkomlighet i akademin Olika generationers MKV-forskare diskuterar kring dåtid, samtid och framtid; om forskning, undervisning, karriär och makt utifrån sina olika erfarenheter. Medverkande: Elizabeth van Couvering, Maria Edström, Florencia Enghel, Annika Egan Sjölander, Anja Hirdman, Matilda Tudor, Ingela Wadbring.

17.30- Mingel med vin och lättare buffé Välkomna! Organisationskommittén: Stina Bengtsson SH, Anna Edin HiG, Annika Egan Sjölander UmU, Anna Maria Jönsson SH, Anna Roosvall SU.

Symposiet är ett samarrangemang av MKV-institutionerna vid Högskolan i Gävle, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning (FSMK)