Foto: Vadim Georgiev © Mostphotos
Foto: Vadim Georgiev © Mostphotos


Handledare: Jacob Östberg, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Ordförande under disputationen: Kari Andén-Papadopoulos, professor, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Foto: Emma Lindblad
Foto: Emma Lindblad

Fakultetsopponent: Magdalena Petersson McIntyre, Docent, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet

Betygsnämndsledamöter: Anna Roosvall, docent, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet
Annika Rabo, Professor, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Henrikki Tikkanen, Professor, Department of Marketing, Aalto University, Finland 
Patrik Aspers, Professor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet (suppleant)

Här kan du ladda ned avhandlingens abstrakt (141 Kb) . Läs mer om Emma Lindblad.