Läs hela krönikan här som du hittar på baksidesomslaget på sidan 32.