Lärare kommer i fortsättningen att rapportera in resultat direkt i Nya Ladok.

På den studieadministrativa informationssidan hittar du mer information om utbildningsmaterial, se framförallt material för rapportör (lärare som rapporterar in resultat) och attestant (examinator).

Här kan du följa en E-learningkurs “Rapportera och attestera”. 

Snart går vi över till "nya Ladok" - vad innebär det för oss? 

Elisabeth Jansson & Birgitta Kallin Baral
Studentexpeditionen vid Enheten för JMK.