Lyx.se var på plats och skrev en artikel om kvällen och Paula von Wachenfeldts samtal.
Utdrag ur artikel: Under den dryga timme som hennes föredrag pågår så fick vi en mycket intressant exposé över hur synen på lyx, statusmarkörernas funktion och debatten om lyx har utvecklats genom historien.

Läs hela artikeln på Lyx.se