Den 4/11 2014 medverkade universiteslektor Philip Warknader i P3 Nyheter, där han pratade om att designern Ann-Sofie Back mottagit Torsten och Wanja Söderbergs pris.

Röhsska museet delar varje år ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, vars syfte är att befrämja konsthantverk och design i Norden.