Paula von Wachenfeldt intervjuas i Norska Dagens Näringsliv i en artikel som behandlar dagens lyxkonsument: "En märket by" den 19 september 2015.

http://www.dn.no/